Veilige kerk

  • Laatste artikelen

    Wat vraagt God aan ons als het gaat om jongeren?
    De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.
    Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

De kerk van Jezus Christus behoort de veiligste plaats op aarde te zijn.
Voor zover dat nog niet het geval is, aan ons om alles te doen wat we kunnen om die veiligheid te bevorderen waar we maar kunnen.
Hiertoe is veel expertise en hulp beschikbaar.

De  kerken erkennen dat die veiligheid een voortdurend punt van aandacht moet zijn en om preventie vraagt naar met name kwetsbare groepen, veelal jonge mensen en vrouwen. De kerken nemen daarvoor dan ook de nodige maatregelen. De kerken veroordelen grensoverschrijdend gedrag en spreken uit misbruik in pastorale of andere relaties tegen te gaan.

De kerken hebben een verklaring opgesteld en getekend, maar realiseren zich dat je er met een verklaring niet bent. De tekst is bedoeld als een basisverklaring, die binnen de afzonderlijke kerken verdere vertaling, uitwerking en toetsing behoeft. De uitwerkingen kunnen per kerk verschillen.

De VPE ervaart de urgentie om allen die een leidinggevende taak in de gemeente hebben zodanig toe te rusten zodat men weet wat te doen in dergelijke situaties, maar vooral ook om deze voor te zijn. Allereerst omdat we verantwoordelijkheid hebben om veiligheid te bieden aan allen die kwetsbaar zijn. Bovendien stelt de overheid in het kader van Good Governance steeds meer eisen aan de veiligheid en de inrichting van organisaties, waartoe ook de kerken behoren. Als eerste belangrijke stap heeft de VPE zich eind 2017 als geheel aangesloten bij hét meldpunt voor de evangelische en pinksterbeweging, stg. Gedragscode Leidinggevenden.

Via de nieuwe site https://www.eenveiligekerk.nl vindt u allerlei informatie met onder meer een stappenplan om werk te maken van de veiligheid in uw gemeente.

Verder kunt u contact opnemen met de Stichting Evangelisch Meldpunt.
Het telefoonnummer hiervoor is: 085 488 1449

In februari 2018 organiseerde de VPE een 'Veilige kerk'dag. Het artikel daaromtrent treft u hier aan.
Hieronder kunt u de verschillende presentaties terugkijken.
 

Ook heeft de VPE nagedacht en een basisdocument opgesteld hoe veilig met elkaar om te gaan.
Dit artikel kunt u hier lezen.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact