VOG Verklaring

  • Laatste artikelen

    Wat vraagt God aan ons als het gaat om jongeren?
    De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.
    Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

Er wordt ons regelmatig gevraagd: wat is een VOG verklaring, en waar heb ik die voor nodig?
Een VOG verklaring is een Verklaring Omtrent Gedrag.
Die verklaring hebt u voor bepaalde vertrouwensfuncties nodig.

We verwijzen inhoudelijk gemakshalve naar de info pagina van de site waar u online een VOG kunt aanvragen: VOG aanvragen

Wij adviseren met name voor iedereen die bij kinder/jeugdwerk betrokken is een VOG verklaring aan te vragen. We voegen daar wel meteen aan toe, dat dit document een beperkt inzicht geeft, en dat het zorgvuldig doorvragen bij aspirant maar ook reeds functionerende kinder- en jeugdwerkers in uw gemeente - ook als deze al langer in de gemeente bekend en/of actief zijn - naast het doen van navraag bij meerdere referenties van groot belang is.

Als onderdeel van veilig beleid in de kerk past het om vast te leggen waaraan kinder- en jeugdwerkers aan moeten voldoen.
Als naast een VOG referenties via andere gemeenten of organisaties niet zijn te geven, of worden hier beperkingen ervaren, dan kan het verstandig zijn terughoudend te zijn en in die gevallen goed vast te leggen op grond waarvan een bepaalde verantwoordelijkheid wordt gegeven, alsmede waar de verantwoordelijkheden voor beslissingen op dit terrein liggen. Zie meer op de website van In Veilige Handen. 

Er bestaat de mogelijkheid dat het aanvragen van de VOG gratis is. Klik hier voor de voorwaarden.
Indien het niet mogelijk blijkt de VOG gratis te verkrijgen, dan adviseren wij dat de gemeente deze vergoed aan de betrokkene(n).

Alle VPE gemeenten en persoonlijke leden zijn deelnemer van de Stichting Gedragscode Leidinggevenden en verklaren zich daarmee gehouden aan de Gedragscode voor Leidinggevenden. 

Zie verder op onze website: Klachtenregeling

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact