Pastorale bedieningen

De VPE kent diverse pastorale bedieningen, waaronder het justitiepastoraat en de krijgsmachtpredikanten. In beide bedieningen is er sprake van een formele verhouding met de VPE, als zijnde zendende instantie.

  • Justitiepastoraat: pastoraal werk onder gedetineerderen binnen de penitentiaire inrichtingen. Dit werk concentreert zich rond kerkdiensten, gespreksgroepen en individuele pastorale gesprekken.
  • Krijgsmachtpredikanten: de geestelijk werker werkzaam binnen defensie is krijgsmachtpredikant en bekleedt een geestelijk ambt. Lees hier de visie van de VPE en het protocol sollicitatie en uitzending in krijgsmacht door zendende instantie.

     
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact