Gemeentestichting

De VPE stelt zich ten doel om haar leden te activeren gemeenten te stichten. Nieuwe gemeenten zijn nodig om meer mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus.

Naast het ondersteunen van gezonde gemeenteontwikkeling stelt de VPE zich ook ten doel om haar leden te activeren om gemeenten te stichten. Nieuwe gemeenten zijn nodig om meer mensen bekend te maken met het evangelie van Jezus Christus en om plaatsen te creëren voor mensen om tot ontwikkeling te komen in dat wat God hen aan gaven heeft gegeven. De VPE beoogt deze doelstelling te bereiken door samen te werken met leiders die al bezig zijn om gemeenten te stichten in Nederland. Daarnaast zal de VPE ook gaan werken aan het verzorgen van opleiding voor jonge gemeentestichters en hen actief ondersteunen om te komen tot nieuwe gemeentestichting. De VPE stelt zich ten doel om 100 nieuwe gemeenten te stichten in 10 jaar. Dat vraagt geloof, moed en hard werken.
Wie mee wil doen is welkom. Speerpuntleider is Christian Tan. Christian is een enthousiaste gemeenteplanter die graag met de VPE 100 nieuwe gemeenten wil stichten! Hij heeft inmiddels ervaring opgedaan in Nederland en Aruba, en werkt samen met een groter wordende groep eveneens enthousiaste jonge leiders die hij helpt om gezamenlijk de nieuwe plekken die God op het oog heeft in te nemen voor het Koninkrijk. 

Op het gebied van gemeentestichting werkt de VPE samen met Assemblies of God World Missions.

Contactpersoon voor VPE Gemeentestichting is Christian Tan.

Meer info en downloads

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact