Gemeenteontwikkeling

Het werkveld Gemeenteontwikkeling omvat een breed aspect van de ondersteuning die de VPE geeft aan gemeenten die daar om vragen.

De gemeente van Jezus Christus is een levend organisme waarin kinderen van God samen komen om God te aanbidden, onderwezen te worden in Gods Woord en elkaar te ontmoeten. Daarnaast heeft de gemeente als missie om Gods Koninkrijk bekend te maken in woord en daad. Met dit speerpunt stelt de VPE zich ten doel om de bij haar aangesloten gemeenten te ondersteunen in het ontwikkelen van blijvend gezonde gemeenten. Om gemeenten op een gezonde wijze te bouwen en te laten groeien zijn er ook blivend gezonde leiders nodig. Daarnaast is er bekwaamheid nodig om de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn zodat de gemeente zich goed kan ontwikkelen. Door het verzorgen van trainingen en toerustingen, persoonlijke begeleiding en het beschikbaar stellen van materiaal beoogt de VPE deze doelstelling inhoud te geven. Speerpuntleider is Rik van Boven. Rik heeft veel ervaring in verschillende gemeenten opgedaan. Hij ontwikkelt materiaal en structuren die passen bij deze tijd. 
De ondersteuning die de VPE zoal biedt op het terrein van Gemeenteontwikkeling is:

  • Conflicthantering en bemiddeling
  • Begeleiden van processen naar nieuw leiderschap / voorganger in een gemeente
  • Geven van adviezen bij gemeenteopbouw, organisatieontwikkeling, veranderingsprocessen

Info en downloads

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact