Cinnamon Netwerk

De VPE is betrokken bij de opstart van het Cinnamon Netwerk in Nederland. Dit netwerk dient lokale gemeenten met het zo makkelijk mogelijk maken van het transformeren van hun omgeving. Ze helpen de lokale kerken om betrokken te raken bij de grootste noden in hun omgeving. 

Dit doet het Cinnamon Netwerk door een menu van 'best practice projecten' aan te bieden. Deze projecten zijn niet door hen zelf bedacht of opgestart. Matt Bird, oprichter van het netwerk zegt daarover: "Zoals je weet start Cinnamon niets nieuws, we vragen God wat Hij al aan het doen is door zijn gemeente, hoe wij daar bij betrokken kunnen raken en daar meer van kunnen doen."

Weet jij van een project dat voorziet in een nood in de buurt, door een lokale gemeente is opgezet en waarvan je denkt dat het mooi zou zijn als andere kerken dat project ook zouden kunnen opstarten? Zou je dat project bij ons willen aanmelden zodat wij het kunnen inbrengen bij het Cinnamon netwerk? 

Het Cinnamon netwerk doet twee dingen met een project dat bij hun op de 'menu-kaart' komt. Ten eerste krijgt de lokale kerk begeleiding om het project 'vermenigvuldigbaar' te maken. Daarna krijgen de kerken die er in de toekomst mee aan de slag willen ook begeleiding en mogelijk zelf een micro-financiering om het op te starten. Zie voor meer informatie de website van het Cinnamon Network in het Verenigd Koninkrijk.

Voor de zomer wil het Cinnamon Netwerk graag over buurtprojecten in Nederland worden geïnformeerd om er vervolgens 5 te selecteren die begeleidt kunnen worden naar vermenigvuldiging.

De drie belangrijkste criteria voor een community-project zijn:

  1. Het dient een project te zijn van een lokale kerk en geloof en actie te combineren.
  2. Het dient zicht te richten op praktische actie om het leven van buurtbewoners te verbeteren. 
  3. Het dient een nood te adresseren die in het hele land aanwezig is.

Om een project mee te kunnen nemen in de overwegingen voor dit jaar is het noodzakelijk dat het onderstaande formulier wordt ingevuld voor 1 juni 2018:

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact