In gesprek met de kerken

De VPE is op verschillende terreinen in gesprek met andere kerkgenootschappen zowel nationaal als internationaal. Op deze pagina kunt u daarover diverse verslagen en publicaties vinden.

Dialoog met de Katholieke Kerk 

Global Christian Forum / Nederlands Christelijk Forum

Nationale Synode

De Nationale Synode zet zich in voor de eenheid van de gelovigen binnen de Protestantse kerken. De VPE is op verzoek van de initiatiefnemers vanaf het begin betrokken geweest in de stuurgroep. Het bevorderen van de eenheid in de kerken is een statutaire doelstelling van de VPE.

Dialoog met de PKN

Dialoog VPE-MissieNederland-RKK

Lees meer lezingen en verslagen welke betrekking hebben op de dialogen op www.stucom.nl

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact