Geen lid (meer) van een koepel?

  • Laatste artikelen

    Wat vraagt God aan ons als het gaat om jongeren?
    De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.
    Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

Wat als je niet (meer) deel bent van een koepel met een ANBI-groepsbeschikking? Dan kun je de ANBI status op individuele basis voortzetten of aanvragen.

Als VPE zouden we graag zien, dat zoveel mogelijk gemeenten zich aansluiten bij een landelijke koepel. De motivatie hiervoor ligt gelegen in de reden waarom ook de VPE is opgericht. Op deze website kun je hier lezen waarom we dat vinden.

Er zijn ruim 30 kerkelijke koepels verbonden binnen het CIO (Contact in Overheidszaken). Maar het belangrijkste blijft toch het gebed van onze Here Jezus in het Johannesevangelie, hoofdstuk 17, waarin Jezus pleit voor de eenheid binnen de kerk, opdat de wereld gelooft en erkent wat God gedaan heeft. 

Er zijn dus verschillende mogelijkheden. Verschillen zullen er altijd zijn, dat hoort erbij, maar we worden ook opgeroepen om elkaar onderdanig te zijn en de samenwerking te zoeken, ook weer om slagvaardig en krachtig het Koninkrijk zichtbaar te maken.

Mocht het nu toch zo zijn, dat je geen lid (meer) bent van een koepel, willen we een ieder graag aanmoedigen in contact te zoeken bij een koepel die bij de gemeente zou kunnen passen.

Voor de gemeenten die hun koepel verlaten hebben, geldt dat zij voor de ANBI status zullen worden afgemeld door die koepel, waarna de gemeente de ANBI status als voorzetting kan aanvragen. Hiervoor is dit formulier te gebruiken, wat wij van de belastingdienst gekregen hebben.

Voor de aanvraag van een individuele ANBI status, dan kunt u dit formulier van de belastingdienst gebruiken.

 

 

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact