Transparantie-eisen kerken

  • Laatste artikelen

    Wat vraagt God aan ons als het gaat om jongeren?
    De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.
    Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

De nieuwe transparantie-eisen voor kerkelijke gemeenten gaan in werking met ingang van 1 januari 2016. Voor overige ANBI’s, of niet bij een CIO koepelorganisatie aangesloten gemeenten, gelden deze eisen vanaf 1 januari 2014.

Op de site van de belastingdienst kunt u meer informatie vinden over wat de transparantie-eisen inhouden. Zie ook elders op onze website.
De VPE ANBI portal werkt met een door de belastingdienst geaccepteerde vorm van publicatie.
Gemeenten die lid zijn van de VPE, kunnen gebruik maken van het ANBI-portaal van de VPE. Hiervoor is een inlog vereist die aan al onze leden is verstrekt.
De belastingdienst gaat er veelal van uit, dat u van onze portal gebruik maakt.

Kunt u niet )meer) inloggen, vraagt u dan nieuwe inlogggevens aan via financieel@vpe.nl

U kunt op uw eigen website volstaan met een link naar de ANBI portal van de VPE. U vindt uw gemeente door naar ons ANBI Portal te gaan.
Eenmaal op die pagina kunt u na de toetscombinatie 'Crtl F' in een dialoog venster de naam, plaats of het registratienummer va de gemeente invoeren.
Als u vervolgens klikt op de link naar uw gemeente, kunt u die link vervolgens kopieren en gebruiken voor uw eigen website.

Om de gegevens actueel te houden, stuurt de VPE in de loop van het jaar een reminder in de vorm van een nieuwsbrief naar alle lidgemeenten die deel uit maken van de groepsbeschikking, met het verzoek o.a. de financiele gegevens van de gemeente op de VPE website te actualiseren. Indien gemeenten dit verzoek om informatie niet ontvangen hebben, vragen wij deze een bericht te sturen naar , met daarin de relevante contactgegevens. 

Alle VPE gemeenten hebben een inlog gekregen om hun gegevens in te kunnen voeren. Via deze inlog kunnen zij de ANBI gegevens van onze portal bijhouden en aanpassen.

Wij hebben voor al onze gemeenten de portal link doorgestuurd naar de belastingdienst.

Een paar belangrijke punten:

a. De belastingdienst controleert of de link die zij hebben,
    verwijst naar een html pagina.
    De link moet in één keer juist zijn. 
   ​ Controleer dit voor uw gemeente via deze link
    
Vul de statutaire naam van uw gemeente in en de plaats.
    Klopt het niet, of kunt u uzelf niet vinden: geef dit dan door via financieel@vpe.nl.   
b. Een pdf of wordbestand op uw eigen website met daarop
   de gegevens is niet toegestaan, die kan de belastingdienst
   niet vinden en niet openen.
c. Wij adviseren u gebruik te maken van onze portal,
    dat voorkomt onduidelijkheden en vragen,
    de communicatie met de belastingdienst ligt dan bij ons.
d. Leden van een koepel worden in beginsel niet rechtstreeks
    benaderd door de belastingdienst.
e. De cijfers van het jaarverslag moeten binnen 6 maanden na het
   verstrijken van het boekjaar gepubliceerd zijn.

NB: Gemeenten waarvan wij ondanks herhaalde verzoeken geen reactie ontvangen, zullen wij moeten afmelden bij de belastingdienst voor wat betreft deelname aan de groepsbeschikking.
 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact