Ontwikkelingen

  • Laatste artikelen

    Wat vraagt God aan ons als het gaat om jongeren?
    De Raad van Kerken heeft kennis genomen van de televisiebeelden rond de kerkgang op zondag 28 maart op Urk en in Krimpen aan den IJssel. De Raad van Kerken betreurt de gang van zaken en roept alle kerken, kerkelijke gemeenten en parochies in ons land op zich te houden aan de covid-19-routekaart voor de kerken die onlangs door het CIO in overleg met de kerken werd vastgesteld.
    Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

De ontwikkelingen staan niet stil omtrent ANBI. Koepelorganisaties, zoals de VPE, gaan steeds belangrijker worden voor de lokale gemeenten en aan de andere kant voor de belastingdienst en overheid.

De belastingdienst geeft onder meer aan dat lokale kerken, die lid zijn van een CIO aangesloten koepelorganisatie en die een eigen ANBI status hebben, deze eigen status opgeven ten faveure van de groepsbeschikking. In ieder geval zal de belastingdienst in de nabije toekomst niet langer twee vormen van ANBI status meer willen of kunnen administreren.

Daarnaast wordt er nagedacht over zaken als ‘good-governance’, toezicht, validatiestelsels en gedragscodes, ook voor kerken. Denk aan het convenant ‘Veilige Kerk’, wat wij als VPE ook ondertekend hebben. Andere goede doelen organisaties hadden al de verplichting om genoemde zaken te regelen, maar de kerken werden hieromtrent nog ontzien. Inmiddels ligt er de nadrukkelijke uitnodiging om hier als kerken mee aan de slag te gaan. Ook hierin spelen de koepels dus weer een belangrijke rol en hebben we als VPE een belangrijke stem.

Najaar 2017:
Nadat het Good-Governance dossier enige tijd heeft stil gelegen, komt daar nu weer schot in. Belangrijk onderwerp is het toezicht op toezicht. Er wordt toezicht bij de koepels gelegd om toe te zien dat de bij haar aangesloten leden actief zijn met het inrichten van hun 'governance'. Vervolgens kijkt de Stichting CIO mee hoe de bij haar aangesloten koepels hierin functioneren.

Voorjaar 2018:
Ook aan kerken wordt gevraagd vast te leggen hoe zij omgaan met hun data en welke data zij bijhouden van hun relaties. Hiervoor is een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in het leven geroepen die van kracht wordt vanaf 25 mei 2018. De VPE zal haar leden tijdig en adequaat op de hoogte houden.

Meer weten: zie deze link

Voorjaar 2021:
Nieuwe regels voor ANBI publicatie. Zie hiervoor deze link

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact