Persbericht Reactie op publicatie 'Eyeopener'

Onlangs is in een groot deel van Nederland het magazine “Eyeopener” huis aan huis bezorgd, een initiatief van evangelist Jaap Dieleman. De VPE waardeert de bewogenheid voor de samenleving en steunt van harte de oproep om zich te keren naar Jezus Christus.

Persbericht Reactie op publicatie 'Eyeopener'

Het is de VPE eveneens bekend, dat er verschillende theologische visies zijn op de tijd voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Anders dan in de publicatie vermeld wordt.
 
Het zal niet de bedoeling zijn om mensen bang te maken voor de tijd waarin we leven. Juist in en door het geloof ontvangen we hoop en verwachting voor de toekomst.
 
De VPE kan zich echter niet vinden in de conclusie ten aanzien van het vaccineren. De suggestie als zou het vaccin direct verbonden zijn met antichristelijke controle en directe vervulling van Bijbelse profetie wordt door de VPE niet onderschreven.
 
Er is veel goede voorlichting - ook in christelijk Nederland - die de werking van de verschillende vaccins goed uitlegt. Ook die van de nieuwe mRNA-methodiek. De VPE vindt het belangrijk dat op basis van deze wetenschappelijke informatie ieder mens zijn eigen weloverwogen – niet door angst geleide - keus mag maken. 
 
De VPE onderschrijft wel de stellingname zowel vanuit de Nederlandse politiek als vanuit het Europese Parlement dat er geen vaccinatiedwang mag zijn. Dit is en blijft een belangrijke stellingname.
 
De kritische kanttekeningen en vragen die in het magazine 'Eyeopener' worden gesteld aangaande de pandemie, mogelijke medicatie en lopende vaccinatie, verdienen naar de mening van de VPE een transparant en adequaat antwoord. De VPE roept de overheid op om te werken aan het vergroten van het vertrouwen van de burgers in de overheid.
 

26-02-2021
Raad van Kerken en Covid-19 »
« Kerkzijn en lockdown
  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2017 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact